REGULAMIN

 

 1. Informacje o przedsiębiorcy

Sklep internetowy działający pod adresem www.jazzmin.pl, prowadzony jest przez:

Yazmin Edyta Włostowska-Wąsiel

Ul. Jutrzenki 16/58 20-538 Lublin

NIP 9462520980 REGON 061526921

Kontakt

 

    tel.: 81 444 65 00 (poniedziałek-piątek, godz. 9:00-17:00)

    kom.: +48 662264085

    email: sklep@jazzmin.pl

 

 

 1. Postanowienia ogólne

 

 1. Klient jest zobowiązany przed dokonaniem zamówienia zapoznać się z Regulaminem. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z zawartych w nich zasad. Akceptacja wszystkich zapisów Regulaminu jest warunkiem złożenia zamówienia i dokonania zakupu.
 2. Sklep internetowy www.jazzmin.pl prowadzi sprzedaż wysyłkową towarów z branży moda (odzież, akcesoria i dodatki) za pośrednictwem sieci Internet.
 3. Informacje znajdujące się na stronach sklepu www.jazzmin.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Ceny oraz opisy produktów są jedynie informacją handlową. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu.
 4. Na stronie internetowej sklepu prezentowane są cyfrowe zdjęcia oferowanych produktów. Ewentualne, nieznaczne różnice kolorystyczne pomiędzy prezentacją internetową a oryginalnym wyglądem produktu, jakie mogą wystąpić, wynikają z powodów technicznych i Właściciel sklepu nie ponosi za nie odpowiedzialności.
 5. Ceny produktów widoczne na stronach www.jazzmin.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT), wyrażone są w złotych polskich i nie zawierają kosztów przesyłki.
 6.  Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób.
 7. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzenia nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzenia w nich zmian.
 8. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby produkty widoczne w ofercie sklepu internetowego www.jazzmin.pl pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Sprzedającego. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, Sprzedający niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego i w przypadku dokonania zapłaty ceny przez Kupującego zwróci mu otrzymaną od niego sumę pieniężną.
 9. Promocje w sklepie jazzmin.pl nie łączą się ze sobą. W przypadku towarów przecenionych żaden dodatkowy rabat nie ma już zastosowania.

 

 1. Warunki zamówienia

 

 1. Zamówienia w Sklepie można składać poprzez elektroniczny Formularz zamówienia 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.
 2. Kupujący jest zobowiązany do podania prawdziwych i prawidłowych danych niezbędnych do realizacji zamówienia.
 3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie negatywne skutki podania nieprawdziwych, błędnych lub niekompletnych danych. W przypadku stwierdzenia, że podane dane są nieprawdziwe, niekompletne lub błędne, Sklep zastrzega sobie możliwość natychmiastowego zablokowania konta Klienta, zawieszenia realizacji zamówienia, odstąpienia od realizacji zamówienia, a także usunięcia konta Klienta z serwisu.
 4. Wypełnienie formularza rejestracyjnego i akceptacja niniejszego Regulaminu jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych z prawem do wglądu do swoich danych, oraz ich modyfikowania, poprawiania, usunięcia ich w części lub w całości, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej. Dane osobowe podlegają ochronie, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku. Powierzone dane są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy oraz w celu informowania o nowych produktach, usługach i promocjach oferowanych przez Sklep.
 5. Złożone zamówienie może być anulowane drogą telefoniczną lub e-mailową. Anulować można tylko zamówienia, które nie zostały jeszcze zrealizowane. 
 6. Sprzedaż promocyjna oraz wyprzedaż następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania produktów przeznaczonych do tego typu sprzedaży.
 7. Klient ma możliwość wyboru sposobu zapłaty za zamówienie: w formie przedpłaty na konto, płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki oraz innych form płatności dostępnych przez system płatności online transferuj.pl.
 8. W przypadku wyboru sposobu płatności za pośrednictwem przelewu na rachunek bankowy Sklepu, w tytule przelewu należy podać numer zamówienia oraz imię i nazwisko Klienta.
 9. W przypadku wyboru formy przedpłaty za zamówienie brak wpłaty w terminie 5 dni od daty potwierdzenia przyjęcia zmówienia do realizacji będzie skutkował odstąpieniem od umowy, a zamówienie zostanie anulowane.
 10. Płatność uznaje się za dokonaną w momencie zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sklepu.
 11. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości, informującej o przyjęciu zamówienia do realizacji.

 

 1. Czas i koszty transportu
 1. Przesyłki wysyłane są maksymalnie do 3 dni roboczych od otrzymania wpłaty. O wysłaniu paczki Klient informowany jest oddzielnym mailem.
 2. W wyjątkowych sytuacjach przesyłka może się opóźnić. W takim przypadku Sprzedający informuje o zaistniałej sytuacji a Klient ma możliwość rezygnacji z zamówienia.
 3. Dostawa produktów jest realizowana na terenie Polski. W przypadku dostaw poza granice Rzeczpospolitej Polskiej, wymagane jest uprzednie indywidulane porozumienie z Właścicielem Sklepu za pośrednictwem poczty elektronicznej, przed złożeniem zamówienia.
 4. Wysyłka jest realizowana w opcji wybranej przez Klienta przy okazji składania zmówienia na adres dostawy wskazany przez Klienta.
 5. Dostawa realizowana jest w terminie wskazanym przy danej opcji dostawy. Na czas otrzymania przesyłki składa się czas realizacji zamówienia oraz czas dostawy, które różnią się w zależności od wyboru formy płatności i opcji dostawy.
 6. Wysyłka produktów dokonywana jest za pośrednictwem: a. Poczty Polskiej – przewidywany czas dostawy to: dla przesyłki priorytetowej – 2 dni robocze; dla przesyłki ekonomicznej – 3-5 dni roboczych; b. firmy kurierskiej– przewidywany czas dostawy to 1 dzień od momentu nadania przesyłki.
 7. Kupujący zobowiązuje się do odebrania wysłanego Produktu.
 8.  Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie produktów z przyczyn niezależnych od Sklepu, w tym w szczególności wynikające z funkcjonowania dostawców, zdarzeń siły wyższej lub nieprawidłowego lub niezgodnego z niniejszym Regulaminem działania Klienta. Terminy, określone w ust. 4 powyżej są terminami deklarowanymi, za które Sklep nie ponosi odpowiedzialności.

 

 1. Prawo odstąpienia
 1.  Zgodnie z ustawą z dnia z dnia 30 maja 2014 r. Kupujący ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni.
 2. Termin odstąpienia od umowy o którym mowa powyżej rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 3.  W przypadku skorzystania z takiego prawa Kupujący zobowiązany jest poinformować o tym Sprzedającego poprzez złożenie stosownego oświadczenia za pomocą poczty elektronicznej lub w postaci listu zwykłego.
 4. Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania oraz musi posiadać wszystkie metki.
 5. Do zwracanego towaru należy ponadto dołączyć oryginał dokumentu sprzedaży, oraz wypełniony i podpisany formularz zwrotu towaru. Dostępny do pobrania TUTAJ
 6. Towar należy odesłać listem poleconym, zwroty wysłane przesyłką pobraniową nie zostaną odebrane.
 7. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia koszt zwrotu towaru ponosi Kupujący. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie.
 8. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 9. Konsument jest zobowiązany dokonać zwrotu Produktu niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy odesłanie produktu Sprzedawcy przed jego upływem.
 10.  W przypadku odstąpienia od umowy należność zostanie przekazana na rachunek bankowy Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy.
 11. Koszty dostarczenia Produktu podlegają zwrotowi Konsumentowi jedynie do wysokości kosztu najtańszego zwykłego sposobu oferowanego przez Sprzedawcę. Wszelkie dodatkowe koszty wynikające z wyboru przez Konsumenta innego sposobu dostarczenia ponosi Konsument.

 

 1. Reklamacje
 1. Jeżeli po otrzymaniu przesyłki Kupujący stwierdzi, że towar posiada wady fizyczne lub jest niezgodny z umową, Kupujący może skorzystać z procedury reklamacyjnej.
 2. W przypadku skorzystania z takiego prawa Kupujący zobowiązany jest poinformować o tym Sprzedającego poprzez złożenie stosownego oświadczenia za pomocą poczty elektronicznej lub w postaci listu zwykłego.
 3. Do reklamowanego towaru należy ponadto dołączyć oryginał dokumentu sprzedaży, oraz formularz reklamacyjny, zawierający opis uszkodzeń.
 4. Koszty przesyłki reklamowanego towaru ponosi Kupujący. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie.
 5.  W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji należność zostanie przekazana na rachunek bankowy Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy lub towar zostanie wymieniony na wolny od wad.
 1. Wymiana
 1. W przypadku gdy rozmiar zakupionego towaru jest nieodpowiedni istnieje możliwość wymiany na inny w ciągu 30 dni od daty jego otrzymania. Warunkiem przyjęcia wymienianego towaru jest jego idealny stan: towar nie może nosić śladów użytkowania, nie może być zniszczony ani uszkodzony.
 2. Koszty przesyłki wymienianego towaru ponosi Kupujący. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie.
 3. Kupujący powinien wcześniej sprawdzić czy w aktualnej ofercie sklepu znajduje się rozmiar i kolor, na który chce dokonać wymiany.

     VIII. Polityka prywatności

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Klientów do Sklepu w związku z Zamówieniami jest Sprzedający.

2. Administrator baz danych przechowuje i przetwarza następujące dane Klientów:

– imię i nazwisko,

– adres e-mail,

– fakultatywnie numer telefonu i adres zamieszkania (ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj),

– adres dostawy (ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj),

– w przypadku firm dodatkowo dane firmy (nazwa, adres, numer NIP, numer REGO

3. Dane osobowe przetwarzane są:

a) w związku z:

– koniecznością realizacji umowy sprzedaży na podstawie Zamówienia złożonego w Sklepie przez Klienta,

– z korespondencją mailową,

– ewentualną rejestracją konta Klienta w Sklepie,

– obsługą reklamacji i zwrotów,

b) dla potrzeb:

– marketingowych i handlowych po wcześniejszej akceptacji Klienta,

– technicznych i statystyk Sklepu.

4. Składając Zamówienie w Sklepie Klient wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych w zbiorze danych osobowych prowadzonym przez Sklep dla celów związanych z prawidłową realizacją zamówienia oraz dla celów ewidencyjnych, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 roku, nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Stosowne oświadczenie zawiera formularz Zamówienia. Klient, w przypadku wyrażenia zgody, ma zagwarantowane prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

5. Sprzedający zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych swoich Klientów, gdyż stosuje środki ochrony fizycznej, organizacyjnej oraz sprzętowej niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych w ramach Sklepu, zgodne z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

6. Sprzedający może ujawnić dane osobowe przez siebie administrowane jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

7. Formularze służące do zamawiania produktów w Sklepie zapewniają bezpieczną transmisję danych poprzez użycie protokołu SSL. Oznacza to, że dane trafiają do bazy danych w postaci zaszyfrowanej.

8. Informacje zawarte w logach dostępowych (np. adres IP), wykorzystywane są wyłącznie w celach technicznych. Sprzedający zastrzega sobie możliwość udostępniania ich podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów szczególnych (np. organom ścigania).

9. Sklep wykorzystuje „cookies” w celu:

– uproszczenia lub umorzenia danej operacji, w tym między innymi do zapamiętywania danych niezbędnych do logowania Klienta,

– lepszego dopasowania Sklepu do potrzeb Klienta,

– tworzenia statystyk oglądalności.

Warunkiem działania „cookies” jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz ich nieusuwanie.

  

Regulamin dla zamówień złożonych przed 25 grudnia 2014

 1. Informacje o przedsiębiorcy

Sklep internetowy działający pod adresem www.jazzmin.pl, prowadzony jest przez:

Yazmin Edyta Włostowska-Wąsiel

Ul. Jutrzenki 16/58 20-538 Lublin

NIP 9462520980 REGON 061526921

Kontakt

Tel. 662264085

e-mail: edyta.wlostowska@jazzmin.pl

 

 1. Postanowienia ogólne

 

 1. Klient jest zobowiązany przed dokonaniem zamówienia zapoznać się z Regulaminem. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z zawartych w nich zasad. Akceptacja wszystkich zapisów Regulaminu jest warunkiem złożenia zamówienia i dokonania zakupu.
 2. Sklep internetowy www.jazzmin.pl prowadzi sprzedaż wysyłkową towarów z branży moda (odzież, akcesoria i dodatki) za pośrednictwem sieci Internet.
 3. Informacje znajdujące się na stronach sklepu www.jazzmin.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Ceny oraz opisy produktów są jedynie informacją handlową. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu.
 4. Na stronie internetowej sklepu prezentowane są cyfrowe zdjęcia oferowanych produktów. Ewentualne, nieznaczne różnice kolorystyczne pomiędzy prezentacją internetową a oryginalnym wyglądem produktu, jakie mogą wystąpić, wynikają z powodów technicznych i Właściciel sklepu nie ponosi za nie odpowiedzialności.
 5. Ceny produktów widoczne na stronach www.jazzmin.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT), wyrażone są w złotych polskich i nie zawierają kosztów przesyłki.
 6.  Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób.
 7. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzenia nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzenia w nich zmian.
 8. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby produkty widoczne w ofercie sklepu internetowego www.jazzmin.pl pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Sprzedającego. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, Sprzedający niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego i w przypadku dokonania zapłaty ceny przez Kupującego zwróci mu otrzymaną od niego sumę pieniężną.
 9. Promocje w sklepie jazzmin.pl nie łączą się ze sobą. W przypadku towarów przecenionych żaden dodatkowy rabat nie ma już zastosowania.

 

 1. Warunki zamówienia

 

 1. W celu dokonania zakupu konieczna jest rejestracja poprzez podanie danych teleadresowych niezbędnych do realizacji zamówienia (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, login oraz hasło).
 2. Kupujący zobowiązany jest do podania prawidłowych oraz pełnych danych osobowych.
 3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie negatywne skutki podania nieprawdziwych, błędnych lub niekompletnych danych. W przypadku stwierdzenia, że podane dane są nieprawdziwe, niekompletne lub błędne, Sklep zastrzega sobie możliwość natychmiastowego zablokowania konta Klienta, zawieszenia realizacji zamówienia, odstąpienia od realizacji zamówienia, a także usunięcia konta Klienta z serwisu.
 4. Wypełnienie formularza rejestracyjnego i akceptacja niniejszego Regulaminu jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych z prawem do wglądu do swoich danych, oraz ich modyfikowania, poprawiania, usunięcia ich w części lub w całości, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej. Dane osobowe podlegają ochronie, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku. Powierzone dane są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy oraz w celu informowania o nowych produktach, usługach i promocjach oferowanych przez Sklep.
 5. Złożone zamówienie może być anulowane drogą telefoniczną lub e-mailową. Anulować można tylko zamówienia, które nie zostały jeszcze zrealizowane. 
 6. Sprzedaż promocyjna oraz wyprzedaż następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania produktów przeznaczonych do tego typu sprzedaży.
 7. Klient ma możliwość wyboru sposobu zapłaty za zamówienie: w formie przedpłaty na konto, płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki oraz innych form płatności dostępnych przez system płatności online transferuj.pl.
 8. W przypadku wyboru sposobu płatności za pośrednictwem przelewu na rachunek bankowy Sklepu, w tytule przelewu należy podać numer zamówienia oraz imię i nazwisko Klienta.
 9. W przypadku wyboru formy przedpłaty za zamówienie brak wpłaty w terminie 5 dni od daty potwierdzenia przyjęcia zmówienia do realizacji będzie skutkował odstąpieniem od umowy, a zamówienie zostanie anulowane.
 10. Płatność uznaje się za dokonaną w momencie zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sklepu.
 11. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości, informującej o przyjęciu zamówienia do realizacji.

 

 1. Czas i koszty transportu
 1. Przesyłki wysyłane są maksymalnie do 3 dni roboczych od otrzymania wpłaty. O wysłaniu paczki Klient informowany jest oddzielnym mailem.
 2. W wyjątkowych sytuacjach przesyłka może się opóźnić. W takim przypadku Sprzedający informuje o zaistniałej sytuacji a Klient ma możliwość rezygnacji z zamówienia.
 3. Dostawa produktów jest realizowana na terenie Polski. W przypadku dostaw poza granice Rzeczpospolitej Polskiej, wymagane jest uprzednie indywidulane porozumienie z Właścicielem Sklepu za pośrednictwem poczty elektronicznej, przed złożeniem zamówienia.
 4. Wysyłka jest realizowana w opcji wybranej przez Klienta przy okazji składania zmówienia na adres dostawy wskazany przez Klienta.
 5. Dostawa realizowana jest w terminie wskazanym przy danej opcji dostawy. Na czas otrzymania przesyłki składa się czas realizacji zamówienia oraz czas dostawy, które różnią się w zależności od wyboru formy płatności i opcji dostawy.
 6. Wysyłka produktów dokonywana jest za pośrednictwem: a. Poczty Polskiej – przewidywany czas dostawy to: dla przesyłki priorytetowej – 2 dni robocze; dla przesyłki ekonomicznej – 3-5 dni roboczych; b. firmy kurierskiej– przewidywany czas dostawy to 1 dzień od momentu nadania przesyłki.
 7.  Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie produktów z przyczyn niezależnych od Sklepu, w tym w szczególności wynikające z funkcjonowania dostawców, zdarzeń siły wyższej lub nieprawidłowego lub niezgodnego z niniejszym Regulaminem działania Klienta. Terminy, określone w ust. 4 powyżej są terminami deklarowanymi, za które Sklep nie ponosi odpowiedzialności.

 

 1. Prawo odstąpienia
 1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów Kupujący ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 10 dni od daty wydania mu towaru bez podania przyczyny.
 2.  W przypadku skorzystania z takiego prawa Kupujący zobowiązany jest poinformować o tym Sprzedającego poprzez złożenie stosownego oświadczenia za pomocą poczty elektronicznej lub w postaci listu zwykłego. Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania oraz musi posiadać wszystkie metki.
 3. Do zwracanego towaru należy ponadto dołączyć oryginał dokumentu sprzedaży, oraz wypełniony i podpisany formularz zwrotu towaru.
 4. Towar należy odesłać listem poleconym, nie przyjmujemy zwrotów wysłanych przesyłką pobraniową.
 5. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia koszt zwrotu towaru ponosi Kupujący. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie.
 6.  W przypadku odstąpienia od umowy należność zostanie przekazana na rachunek bankowy Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy.
 7. Towar, którego zwrot/reklamacja nie zostanie uznana (odesłany po wymaganym terminie, zabrudzony lub uszkodzony), będzie odesłany do Kupującego.

 

 1. Reklamacje
 1. Jeżeli po otrzymaniu przesyłki Kupujący stwierdzi, że towar posiada wady fizyczne lub jest niezgodny z umową, Kupujący może skorzystać z procedury reklamacyjnej.
 2. W przypadku skorzystania z takiego prawa Kupujący zobowiązany jest poinformować o tym Sprzedającego poprzez złożenie stosownego oświadczenia za pomocą poczty elektronicznej lub w postaci listu zwykłego. Reklamowany towar nie może nosić śladów użytkowania oraz musi posiadać wszystkie metki.
 3. Do reklamowanego towaru należy ponadto dołączyć oryginał dokumentu sprzedaży, oraz formularz reklamacyjny, zawierający opis uszkodzeń.
 4. Koszty przesyłki reklamowanego towaru ponosi Kupujący. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie.
 5.  W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji należność zostanie przekazana na rachunek bankowy Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy lub towar zostanie wymieniony na wolny od wad.
 6. Towar, którego zwrot/reklamacja nie zostanie uznana (odesłany po wymaganym terminie, zabrudzony lub uszkodzony), będzie odesłany do Kupującego.

 

 1. Wymiana
 1. W przypadku gdy rozmiar zakupionego towaru jest nieodpowiedni istnieje możliwość wymiany na inny w ciągu 30 dni od daty jego otrzymania. Warunkiem przyjęcia wymienianego towaru jest jego idealny stan: towar nie może nosić śladów użytkowania, nie może być zniszczony ani uszkodzony.
 2. Koszty przesyłki reklamowanego towaru ponosi Kupujący. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie.
 3. Kupujący powinien wcześniej sprawdzić czy w aktualnej ofercie sklepu znajduje się rozmiar i kolor, na który chce dokonać wymiany.
Transferuj.pl
Ładowanie...
facebook

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Zamknij